Tehnični pregledi so skrb vsakega lastnika oziroma uporabnika vozila. Pri nas se izvajajo na številnih lokacijah. Če samo niste povsem prepričani, kdaj je čas za tehnični pregled vašega vozila, je datum za to storitev zapisan na hrbtni strani prometnega dovoljenja. Slednje velja za prvi tehnični pregled po registraciji. Vsi ostali tehnični pregledi pa imajo datume za preglede zapisane na Potrdilu o opravljenem tehničnem pregledu.

Na sploh pa velja, da mora biti prvi tehnični pregled osebnega vozila biti nujno opravljen, ko je vozilo staro štiri leta. Naslednji tehnični pregledi pa potekajo na vsake dve leti, in sicer do osmega leta starosti vozila. Kasneje pa mora biti pregled opravljen prav vsako leto.

 

Priprava na tehnični pregled vozila

V resnici naj bi sam priprava na tehnični pregled izgledala kot priprava na varno vožnjo. Torej tehnični pregledi ne pomenijo samo neke nepotrebne formalnosti, temveč dejansko predstavljajo pot do varne vožnje.

Na pregled je treba pripeljati avtomobil ali katero drugo vozilo, ob tem pa predložiti prometno dovoljenje in dokument o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji vozila. Če je takšen dokument kontrolorju dosegljiv tudi v elektronski obliki, ga ni potrebno posebej priložiti.

Tehnični pregledi vozil se pri nas izvajajo na več kot dvajset različnih lokacijah

 

Kaj je potrebno storiti, preden je opravljen tehnični pregled

Še preden se tehnični pregledi opravijo, je potrebno poskrbeti za redno vzdrževanje vozil. Takšna dela opravljajo profesionalni mehaniki. Ti morajo pred pregledom temeljito pregledati na primer zasenčene luči, dolge luči, zavorne luči, kontrolno tekočino, kontrolo brisalcev, delovanje zvočnega signala ter še nekatere druge dele.

 

Preverjanje dokumentacije pred tehničnim pregledom

Seveda tehnični pregledi vključujejo tudi pregled določene dokumentacije. Še preden torej svoje vozilo odpeljete na pregled, preverite svoje prometno dovoljenje, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje ali dokument s fotografijo, potrdilo o skladnosti, zadnjo zavarovalno polico.

Ne nazadnje ne smete pozabiti niti na rezervno kolo, komplet za prvo pomoč, rezervne žarnice, zimsko opremo in seveda na varnostni trikotnik.